Vertical Ridge-vest: Knittyspin First Fall 2013 - Eindelijk! een vest ontworpen voor ...

Vertical Ridge-vest: Knittyspin First Fall 2013 – Eindelijk! een vest ontworpen voor de begiftigde!